KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2020 rok

Uchwała nr XV/165/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zaopiniowania projektu dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Heltmana polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku od km 0+013.00 do km 0+127.95 w Krakowie".


Uchwała nr XV/164/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie wykonania analizy wykonalności utworzenia skrzyżowania o ruchu okrężnym przy zbiegu ulic Rżącka, Cechowa, Niebieska, Podedworze.


Uchwała nr XV/163/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie budowy łącznika ulicy Łużyckiej.


Uchwała nr XV/162/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie opinii dla przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.


Uchwała nr XV/161/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia ul. Tomasza Zana w Krakowie jako drogi jednokierunkowej.


Uchwała nr XV/160/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XIV/159/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie.


Uchwała nr XIV/158/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia".


Uchwała nr XIV/157/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr XIV/156/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie poprawy geometrii przebiegu drogi - ul. Bujaka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Herberta a skrzyżowaniem z ul. Halszki.


Uchwała nr XIV/155/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XIV/154/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr XIV/153/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2020 roku.


Uchwała nr XIV/152/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2020 roku.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2018