KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2019 rok

Uchwała nr VII/92/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie".


Uchwała nr VII/91/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Lirników w Krakowie.


Uchwała nr VII/90/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przystąpienia Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do "grantów dzielnicowych" w ramach programu "Bezpieczny Kraków".


Uchwała nr VII/89/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu "Bezpieczny Kraków".


Uchwała nr VII/88/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie o instalację i rozbudowę wiat przystankowych przy ul. Cechowej.


Uchwała nr VII/87/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wniosku do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.


Uchwała nr VII/86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2019 roku.


Uchwała nr VI/85/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużycka 53 w Krakowie.


Uchwała nr VI/84/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.


Uchwała nr VI/83/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wykupu terenu w rejonie ulicy Włoskiej.


Uchwała nr VI/82/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie.


Uchwała nr VI/81/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020.


Uchwała nr VI/80/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr V/79/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie.


Uchwała nr V/78/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II".


Uchwała nr V/77/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie".


Uchwała nr V/76/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie - ETAP II".


Uchwała nr V/75/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie - ETAP I".


Uchwała nr V/74/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działek.


Uchwała nr V/73/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.


Uchwała nr V/72/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic: Łużyckiej, Cechowej oraz Niebieskiej.


Uchwała nr V/71/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową.


Uchwała nr V/70/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bochenka - Łużycka do wariantu o ruchu okrężnym (budowy mikro ronda).


Uchwała nr V/69/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.


Uchwała nr V/68/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr V/67/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie koncepcji "Rozbudowy ulicy Podedworze w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną".


Uchwała nr IV/66/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała nr IV/65/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużycka 53 w Krakowie.


Uchwała nr IV/64/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Kordiana w Krakowie.


Uchwała nr IV/63/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie zadania "Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi".


Uchwała nr IV/62/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Bochenka i ul. Szpakowej oraz utwardzenia pobocza.


Uchwała nr IV/61/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie remontu ul. Snozy.


Uchwała nr IV/60/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki nr 422/2 obr 48 jedn. ewid Podgórze w Krakowie.


Uchwała nr IV/59/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie opinii dot. zbycia działki nr 422/2 obr 48 jedn. ewid Podgórze w Krakowie.


Uchwała nr IV/58/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej.


Uchwała nr IV/57/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie.


Uchwała nr IV/56/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie organizacji ruchu na ul. Kordiana.


Uchwała nr IV/55/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie utworzenia parku edukacyjnego wraz z zapleczem na działkach 106/21, 104/55 obręb 61 jed. ewid. Podgórze.


Uchwała nr IV/54/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Niebieskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową.


Uchwała nr IV/53/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Cechowa - Łużycka do wariantu o ruchu okrężnym (budowy mikro ronda).


Uchwała nr IV/52/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Podedworze przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową.


Uchwała nr IV/51/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego.


Uchwała nr IV/50/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 57 przy ulicy Cechowej 57.


Uchwała nr IV/49/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ulicy Podedworze.


Uchwała nr IV/48/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" w 2019 roku.


Uchwała nr IV/47/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr IV/46/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 - 2019.


Uchwała nr IV/45/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/284/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr IV/44/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/43/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.


Uchwała nr III/42/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.


Uchwała nr III/41/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.


Uchwała nr III/40/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji.


Uchwała nr III/39/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.


Uchwała nr III/38/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury.


Uchwała nr III/37/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Uchwała nr III/36/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji.


Uchwała nr III/35/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji.


Uchwała nr III/34/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi.


Uchwała nr III/33/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Uchwała nr III/32/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.


Uchwała nr III/31/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.


Uchwała nr III/30/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego.


Uchwała nr III/29/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/28/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/27/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/26/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/25/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1) lit. c) Statutu Dzielnicy".


Uchwała nr III/24/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia".


Uchwała nr III/23/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych".


Uchwała nr III/22/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019.


Uchwała nr III/21/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/20/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2019 roku.


Uchwała nr III/19/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr III/18/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/17/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu.


Uchwała nr II/16/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/15/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/14/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/13/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/10/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/8/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/7/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/6/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr II/2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr I/1/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2018