KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2018 rok

Uchwała nr XLIII/262/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr XLIII/261/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 - 2018.


Uchwała nr XLIII/260/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLIII/259/2018 z dnia 26 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLII/258/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLII/257/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XLI/256/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie.


Uchwała nr XLI/255/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektu zagospodarowania terenu "Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku".


Uchwała nr XLI/254/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Uchwała nr XLI/253/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2018 roku.


Uchwała nr XLI/252/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XLI/251/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.


Uchwała nr XLI/250/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2018