KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2017 rok


Uchwała nr XXXI/193/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie tras linii autobusowych 184 i 107 przez ul. Malborską.


Uchwała nr XXXI/192/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XXXI/191/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXI/190/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXX/189/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr XXX/188/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.


Uchwała nr XXX/187/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXIX/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zwrócenie Szkole Podstawowej nr 55 pawilonu B.


Uchwała nr XXIX/185/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji tramwajowej na terenie Dzielnicy XI.


Uchwała nr XXIX/184/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/183/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2017 roku.


Uchwała nr XXIX/182/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


Uchwała nr XXIX/181/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XXIX/180/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2017