KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2017 rok


Uchwała nr XXXV/219/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3 w Krakowie.


Uchwała nr XXXV/218/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii dot. wydzierżawienia działki przy ul. Wysłouchów w Krakowie.


Uchwała nr XXXV/217/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu.


Uchwała nr XXXV/216/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XXXV/215/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zwiększenia ilości etatów w oddziale Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa.


Uchwała nr XXXV/214/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIV/213/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie opinii dot. projektu pt. Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr.61 jedn. Ew. Podgórze - ZZM/01.109/17, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/212/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Uchwała nr XXXIV/211/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łużyckiej w Krakowie.


Uchwała nr XXXIV/210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIV/209/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXIII/209/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa.


Uchwała nr XXXIII/208/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wpisania zadania „rewitalizacja Parku Kurdwanowskiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2018 i lata następne.


Uchwała nr XXXIII/207/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Beskidzkiej 24 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/206/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Wysłouchów 2 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/205/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Łużyckiej 73 C w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/204/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uzyskania przez Gminę Miejską Kraków prawa dysponowania terenem pasa drogowego ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej i budowy drogi na powyższym odcinku.


Uchwała nr XXXIII/203/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie przeniesienia początkowego przystanku autobusowego linii 164.


Uchwała nr XXXIII/202/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/201/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie.


Uchwała nr XXXIII/200/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018.


Uchwała nr XXXIII/199/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXII/198/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.


Uchwała nr XXXII/197/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci – upamiętniającego bohaterów - mieszkańców Dzielnicy XI walczących o wolność w czasie I i II wojny światowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego.


Uchwała nr XXXII/196/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie.


Uchwała nr XXXII/195/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”.


Uchwała nr XXXII/194/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXI/193/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie tras linii autobusowych 184 i 107 przez ul. Malborską.


Uchwała nr XXXI/192/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie opinii dot. zbycia części działki.


Uchwała nr XXXI/191/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXXI/190/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXX/189/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie.


Uchwała nr XXX/188/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic.


Uchwała nr XXX/187/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Uchwała nr XXIX/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zwrócenie Szkole Podstawowej nr 55 pawilonu B.


Uchwała nr XXIX/185/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji tramwajowej na terenie Dzielnicy XI.


Uchwała nr XXIX/184/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie.


Uchwała nr XXIX/183/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2017 roku.


Uchwała nr XXIX/182/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


Uchwała nr XXIX/181/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016.


Uchwała nr XXIX/180/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2017