KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XLVI sesji nadzwyczajnej
  Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 21 czerwca 2018 r. o godz. 18.15
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad

 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. (druk nr 279) - projekt Zarządu (projekt procedowany będzie zgodnie z § 29 ust 1 Statutu).

 4. Oświadczenia i komunikaty.

 5. Zamknięcie sesjiNawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018