KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA



  Proponowany porządek obrad
XVI sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 23 marca 2020 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

  3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego (druk nr 172) - projekt Zarządu.

  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/97/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 (druk nr 173) - projekt Zarządu.

  5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

  6. Oświadczenia i komunikaty.

  7. Zamknięcie sesji.






Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2020