KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XLI sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 29 stycznia 2018 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. projektu zagospodarowania terenu "Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku" (druk nr 250)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej

  • projekt uchwały w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie (druk nr 251)

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności 

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury 

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji 

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 13. Oświadczenia i komunikaty.

 14. Zamknięcie sesji.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2017