KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
XXI sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 14 września 2020 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Podział środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku (projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku - druk nr 205 procedowany będzie zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu).

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 14. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

 15. Oświadczenia i komunikaty.

 16. Zamknięcie sesji.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2020