KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XXXIX sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 27 listopada 2017 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. wprowadzenia "strefy zamieszkania" na ul. Wyżynnej (druk nr 239)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

  • projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta o podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie ul. Dobczycka 20 (druk nr 240)

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności 

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury 

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji 

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 13. Oświadczenia i komunikaty.

 14. Zamknięcie sesji.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2017