KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XXX sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej::

  • projekt uchwały w sprawie opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie (druk nr 192)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury:

  • projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci – obelisku upamiętniającego bezimiennych bohaterów - mieszkańców Dzielnicy XI walczących o wolność w czasie I i II wojny światowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego (druk nr 194)
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej:

  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok (druk nr 193)
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 14. Oświadczenia i komunikaty.

 15. Zamknięcie sesji.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2017