KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XLIX sesji
  Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 16 lipca 2018 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie (druk nr 285)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej:

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 13. Oświadczenia i komunikaty

 14. Zamknięcie sesjiJednocześnie informuję, że zostały przedłożone następujące projekty uchwał, które procedowane będą zgodnie z § 29 ust 1 Statutu:

 • projekt uchwały w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 (druk nr 286) - projekt Zarządu

 • projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 - 2020 (druk nr 287) - projekt Zarządu

 • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2018 (druk nr 288) - projekt Zarządu

 • projekt uchwały w sprawie opinii dot. projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (druk nr 289) - projekt Zarządu
Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018