KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  XLIV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 23 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zbycia części działki (druk nr 264)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności 

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych (druk nr 265)

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

  • projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok (druk nr 263)

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury 

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji 

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 14. Oświadczenia i komunikaty.

 15. Zamknięcie sesjiNawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018