KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 
  Proponowany porządek obrad
  LI sesji
  Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
  zwołanej na dzień 15 października 2018 r. o godz. 18.00
  w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

   

   

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zadania inwestycyjnego przy ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie (druk nr 305)

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zbycia części działek (druk nr 306)

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej:

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

 13. Oświadczenia i komunikaty

 14. Zamknięcie sesji


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018