KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
III sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 18 lutego 2019 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (druk nr 31) - projekt Zarządu.

 4. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (druk nr 32) - projekt Zarządu.

 5. Projekt uchwały w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2019 roku (druk nr 33) - projekt Zarządu.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności (druk nr 22),

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności (druk nr 23).

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (druk nr 29).

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi (druk nr 28).

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji (druk nr 27).

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji (druk nr 18),

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji (druk nr 19).

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury (druk nr 30).

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (druk nr 24).

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji (druk nr 25).

 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 26).

 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska:

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska (druk nr 20),

  • projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska (druk nr 21).

 16. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

 17. Oświadczenia i komunikaty.

 18. Zamknięcie sesji.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018