KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
XIII sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 19 grudnia 2019 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa oraz uchylenia Uchwały Nr XII/137/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 17 października 2019 roku w sprawie instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa (druk nr 148) - projekt Zarządu.

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

 14. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

 15. Oświadczenia i komunikaty.

 16. Zamknięcie sesji.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2019