KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
I sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 17 grudnia 2018 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy,

  3. Przedstawienie projektu porządku obrad,

  4. Wybór Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy,

  5. Oświadczenia i komunikaty.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2018