KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
VIII sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 15 lipca 2019 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Projekt uchwały w sprawie budowy przystanku początkowego linii 164 (druk nr 97) - projekt Grupy Radnych.

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. S. Klonowica w Krakowie (druk nr 98)

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie (druk nr 99)

  • projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. S. Klonowica 6 w Krakowie (druk nr 100)

  • projekt uchwały w sprawie instalacji znaku STOP ( B20 ) na skrzyżowaniu przy wylocie ulicy Bochenka w kierunku ul. Spornej (druk nr 101)

  • projekt uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w okolicach skrzyżowań ul. HALSZKI - WYSŁOUCHÓW - ŁOWIENICKA i ul. HALSZKI - BUJAKA (druk nr 102)

  • projekt uchwały w sprawie instalacji oświetlenia drogi gminnej ul. Przy Kuźni (druk nr 103)

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

 14. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

 15. Oświadczenia i komunikaty.

 16. Zamknięcie sesji.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2019