KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 


  HARMONOHGRAM

  sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

  w 2017 roku

   

 • 27 lutego 2017 roku

 • 27 marca 2017 roku

 • 24 kwietnia 2017 roku

 • 29 maja 2017 roku

 • 26 czerwca 2017 roku

 • 17 lipca 2017 roku

 • 28 sierpnia 2017 roku

 • 25 września 2017 roku

 • 23 października 2017 roku

 • 27 listopada 2017 roku

 • 18 grudnia 2017 roku


Posiedzenia odbywać się będą o godzinie 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34.

Informuję, że poza powyższymi terminami, w sytuacjach koniecznych mogą być zwoływane sesje nadzwyczajne, o których powiadomi sekretariat Rady.

 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2017