KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA 


  HARMONOHGRAM

  sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

  w 2018 roku

   

 • 26 lutego 2018 roku

 • 26 marca 2018 roku

 • 23 kwietnia 2018 roku

 • 28 maja 2018 roku

 • 25 czerwca 2018 roku

 • 16 lipca 2018 roku

 • 27 sierpnia 2018 roku

 • 24 września 2018 roku

 • 15 października 2018 rokuPosiedzenia odbywać się będą o godzinie 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34.

Informuję, że poza powyższymi terminami, w sytuacjach koniecznych mogą być zwoływane sesje nadzwyczajne, o których powiadomi sekretariat Rady.

 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 - 2018