KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Radny Dzielnicy XI - KRYSTYNA GAWRYSIAK

Krystyna Gawrysiak 

Okręg nr 13,  obejmujący ulice (niektóre częściowo): Bujaka, Pagórkowa, Chmielna, Daliowa, gen. Filipowicza, por. Halszki, Storczykowa, Witosa 45.

Po przejściu na emeryturę postanowiłam włączyć się w działalność samorządową. Chcę konsekwentnie i skutecznie pracować na rzecz rozwoju Dzielnicy XI.

Zostałam radną dzięki Państwa zaufaniu i oddaniu na mnie głosów w wyborach. Dziś pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Bezpośrednia współpraca z Policją i Strażą Miejską Miasta Krakowa oraz z Państwem, pozwoli mi na efektywną pracę i zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach Dzielnicy XI.

Zaangażowana jestem również w prace Komisji Mieszkaniowej.

Jestem otwarta na Państwa sugestie, propozycje. Zachęcam do zgłaszania problemów, które będę się starała rozwiązywać w miarę moich uprawnień, aby nie zawieść okazanego mi zaufania.

Udział w komisjach:

Kontakt: kgawrysiak@op.pl Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2015