KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Radny Dzielnicy XI - ADAM ZABDYR

Adam Zabdyr – 61 lat, wykształcenie średnie techniczne, emerytowany pracownik EDF „Kraków” S.A..

Okręg nr 8  obejmujący między innymi ulice: Heila, Sławka, Pszenna, Klonowica, Kotsisa, Zielona, Bystra, Wspólna.

Zdecydowałem się po raz kolejny kandydować, by służyć mieszkańcom naszej dzielnicy i dla dobra wspólnego spożytkować doświadczenie samorządowe zdobyte w minionych kadencjach w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska (byłem jej przewodniczącym w V i VI kadencji samorządu) oraz w pracach Komisji Mieszkaniowej, Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Chcę kontynuować dotychczasowe działania i inicjować nowe, pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska, pracując też w Komisji: Mieszkaniowej, Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz w Komisji Rewizyjnej.

Jako radny dołożę wszelkich starań żeby mieszkańcom z mojego okręgu żyło się lepiej.

Udział w komisjach:

Kontakt: A.Zabdyr@interia.pl

Szanowni Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 8. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję za dotychczasowe poparcie, zaufanie i powierzenie mi kolejny raz mandatu radnego Rady Dzielnicy XI.

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2015