KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

 

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015
 

TERMIN FAZA PROJEKTU
16 lutego -31 marca informacyjno - konsultacyjne oraz warsztatowe spotkania z mieszkańcami *
1 – 31 marca

składanie formularzy z propozycją zadań

  • drogą mailową
  • osobiście
  • pocztą
do 31 maja ocena formalno-prawna propozycji zadań
5 czerwca ogłoszenie wykazu punktów głosowania
do 12 czerwca ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu
20 – 28 czerwca głosowanie
do 31 lipca ogłoszenie listy projektów do realizacji

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2015 i 2016 jest szczególnie krótki, ale ma na celu umożliwienie płynnego przejścia z jednorocznego trybu realizacji projektów w przyszłości.

NIE ZWLEKAJ! DZIAŁAJ! DECYDUJ, TO SIĘ OPŁACA! Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2015