KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Kurier Dzielnicy XIKurier Dzielnicy XI
Nr 5(116), Rok XV Wrzesień 2021


Kurier Dzielnicy XI
Nr 4(115), Rok XV Sierpień 2021


Kurier Dzielnicy XI
Nr 3(114), Rok XV Lipiec 2021


Kurier Dzielnicy XI
Nr 2(113), Rok XV Czerwiec 2021


Kurier Dzielnicy XI
Nr 1(112), Rok XV Kwiecień - Maj 2021

Wydawca: Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Adres redakcji: 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
Tel. 12 654 57 74, 12 359 31 91
Tel./fax 12 654 89 33

Redaktor naczelny: Kazimierz Bożek
Redaktor prowadzący: Krzysztof Duliński
kom. 502 659 625, e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl

Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s. c.

Nakład: 5.000 egz. bezpłatnych
PL ISSN 1897-6867

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie zamówionych tekstów nie odsyłamy.
Numery archiwalne - wybierz rokNawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2009 - 2018