Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Przedłużony nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

(5.08.2021)


Rada Dzielnicy XI przedłuża nabór na zajęcia integracyjno- rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych do dnia 15.08.2021 r.

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać do 15 sierpnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
  • dochód nie przekraczający 1350 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1800 zł netto.
DO POBRANIA:

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie przedłużony nabór - informacja

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie - wniosek 

Info: Rada Dzielnicy XI