KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Bezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej.
(06.09.2019)

W związku ze zbliżającymi się terminami rozpoczęcia bezpłatnych kursów z zakresu BSL/AED dla mieszkańców Krakowa organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informujemy, że kursy odbywać się będą w soboty (przewidywany czas trwania: 6 godzin) w terminach:
  • 14.09.2019r - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30
  • 21.09.2019r - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14
  • 05.10.2019r - Centrum Kultury Podgórze Klub Piaskownica, ul. Łużycka 55
  • 19.10.2019r - Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15
Link do rekrutacji: http://kpr.med.pl/kalendarium-szkolenBezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED) w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"

Program "Bezpieczny Kraków" jest jednym ze strategicznych programów funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków, którego realizacja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na jej obszarze

W związku z realizacją jednego z celów szczegółowych Programu, jakim jest Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, który odpowiada za wdrażanie Programu, zaproponował przeprowadzenie bezpłatnych, ogólnodostępnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED) na obszarze każdej z Dzielnic Miasta. Dzięki umiejętności udzielenia pierwszej pomocy można uratować komuś życie, dać "drugą szansę" oraz uniknąć sytuacji, gdzie pozostajemy bezradni, bezsilnie przyglądając się ludzkiej tragedii.

W projekt aktywnie zaangażowało się sześć Dzielnic: II - Grzegórzki, VI - Bronowice, VII - Zwierzyniec, X - Swoszowice, XI - Podgórze Duchackie, XVI - Bieńczyce.

Dedykowane mieszkańcom Miasta warsztaty obejmować będą m.in.: naukę umiejętności rozpoznania poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, przeprowadzenie zastępczej wentylacji (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej oraz obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS.

W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania środków publicznych, Dzielnica partycypująca w realizacji zadania zapewni pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów, a także podejmie się obowiązku rekrutacji uczestników. Z kolei za pozyskanie wykonawcy warsztatów oraz nadzór nad ich przebiegiem odpowiada Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Warsztaty odbywać się będą w maksymalnie piętnastoosobowych grupach. Rozwiązanie takie pozwala na efektywne przeszkolenie możliwie największej ilości osób, przy zachowaniu standardów merytorycznych.

Rozpoczęcie warsztatów planowane jest na drugą połowę września br. Informacje na temat sposobów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie Programu: www.bezpieczny.krakow.pl. Zachęcamy także do śledzenia strony Programu na Facebooku, dostępnej pod adresem: https://facebook.com/bezpiecznykrakow/.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Bezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo oddechowej - informacja
 
Info: Urząd Miasta Krakowa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016