KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności
(10.05.2017)

Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności 25 300 zł

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup:
a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Uczestnikom projektu oferujemy roczne bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Informacje można uzyskać w:
Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 617 99 45
oraz na stronie marr.pl/dcbkrakow


MATERIAŁY DO POBRANIA

Bezzwrotna dotacja na otwarcie działalności - informacja


 
Info: Małopolska Agnecja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2017