KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualno¶ci

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.
(30.03.2017)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, zaprasza na bezpłatne otwarte szkolenia organizowane przez tutejszy urz±d skarbowy:

14.03.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

15.03.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

16.03.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

17.03.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

21.03.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

22.03.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

28.03.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

29.03.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

04.04.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

05.04.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

11.04.2017

10:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

12.04.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.

19.04.2017

13:00

pokój 109, I piętro

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn±.Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędu skarbowego wystarczy zabrać ze sob± dokumenty otrzymane od pracodawców lub inne ¶wiadcz±ce o uzyskanych dochodach w 2016 roku. Je¶li chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu dokumentów dotycz±cych wydatków, które chcemy odliczyć oraz dokumentów potwierdzaj±cych orzeczenie o niepełnosprawno¶ci.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Instruktaż wysyłania zeznań podatkowych drog± elektroniczn± - informacja


 
Info: Urz±d Skarbowy Kraków-Podgórze

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2017