KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Obserwatorium bez tajemnic
(23.01.2017)

Miejskie Centrum Dialogu zaprasza na szkolenie z zakresu obsługi portalu miejskiego systemu informacji przestrzennej.

Miejski System Informacji przestrzennej – Obserwatorium jest interaktywnym narzędziem internetowym, przeznaczonym dla mieszkańców Krakowa, gdzie każdy może znaleźć podstawowe informacje związane z przestrzenią Miasta.

Obecnie portal mapowy składa się z 9 map/aplikacji:
  • portal przestrzeń miejska i planowanie- przedstawia działki ewidencyjne, strukturę własności, decyzje architektoniczne, zabytki, plany zagospodarowania przestrzennego, dane dotyczące liczby mieszkańców, informacje środowiskowe dotyczące np. parków czy ujęć wód powierzchniowych a także dane dotyczące rynku nieruchomości
  • mapa dla architektów i urbanistów- dane z zakresu geodezji, Planowania Przestrzennego i decyzji architektoniczno-urbanistycznych
  • portal Mieszkańca – zawierający dane o obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, budynki UMK, policji, szpitale, miejsca noclegowe czy też dane dotyczące strefy płatnego parkowania
  • kształtowanie i ochrona środowiska – informacje dotyczące ochrony środowiska takie jak inwentaryzacja zieleni, źródeł niskiej emisji czy lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
  • mapy historyczne – zawierają obecny stan przestrzeni miejskiej ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju
  • mapy hałasu – prezentują natężenie hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego
  • gospodarka zielenią w oparciu o decyzje UMK – kompozycja wykorzystywana przez aplikacje do zgłaszania uwag o nasadzeniach obrazująca lokalizacje decyzji nasadzeń i usunięć zieleni związanych z inwestycjami i pielęgnacją
  • zgłaszanie uwag dotyczących nasadzeń zieleni – formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłaszania uwag do nasadzeń i pielęgnacji posadzonych drzew w mieście
  • Monit-AIR Atlas Krakowa 2016 – aplikacja prezentująca mapę pokrycia i szorstkości terenu, mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa oraz mapę roślinności rzeczywistej Krakowa.
Szkolenie z zakresu posługiwania się Obserwatorium, prowadzone przez eksperta z Wydziału Geodezji odbędzie się w dniu 31 stycznia o godzinie 17.00. w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (12) 6161781.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez przesłanie e-mail z imieniem i nazwiskiem na adres: dialoguj@um.krakow.pl.MATERIAŁY DO POBRANIA

Obserwatorium bez tajemnic - informacja

 
Info: MIEJSKIE CENTRUM DIALOGU

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016