KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


 

 Archiwalne wydania
"Kuriera"
Aktualności


KOMUNIKAT POLICJI
(2.01.2020)

Komisariat Policji VI w Krakowie, mając na uwadze odnotowywane w ostatnim czasie oszustwa, szczególnie na szkodę osób starszych tak zwanymi metodami "na wnuczka" i "na policjanta" zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czytaj więcej >>>

Info: Komisariat Policji VI w KrakowieOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
(31.12.2019)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASKI WIELKIE" oraz o unieważnieniu ogłoszenia z dnia 13 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej >>>

Info: Urząd Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE
(14.12.2019)

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych..

Czytaj więcej >>>

Info: Urząd Miasta KrakowaKOMUNIKAT POLICJI
(4.12.2019)

Komisariat Policji VI w Krakowie informuje, iż od dnia 01.01.2020r Punkt Przyjęć Obywateli zlokalizowany przy ul. Wysłouchów 40/1 zakończy dalsze funkcjonowanie..

Czytaj więcej >>>

Info: Komisariat Policji VI w KrakowieArchiwum aktualności >>>


Dzielnica XI m. Krakowa '2009 - 2019